ბატალიონის საველე კვების ორგანიზება რუსეთის არმიაში

 
ჯარების უზრუნველყოფა ცალკე მეცნიერებაა, რომლის გამოყენების გარეშე შეუძლებელია საბრძოლო ოპერაციის ჩატარება. წარმოგიდგენთ ზოგად სტატიას, თუ როგორ და რა სახით აწვდიან საკვებს რუსეთის არმის ბატალიონს და ასეულს საველე პირობებში.

პოლკის-ბატალიონის საველე კვებაზე პასუხს აგებს 5 სამსახური: სასურსათო, საინჟინრო, რქბ, ვეტერინარული და სამედიცინო. სასურსათო გასაგებია რასაც აკეთებს, სხვები?  საინჟინროს ევალება სასმელად ვარგისი წყლის წყაროების მოძიება, წყლის ხარისხის შემოწმება/კონტროლი და მისი გასუფთავება. რქბ ამოწმებს რადიაციულ და ბიოლოგიურ დაბინძურებას, ვეტერინარული ამოწმებს ხორცის ხარისხს, ხოლო სამედიცინო ადგენს საკვების მიღების რეჟიმს, დროებით ნორმებს, აკვირდება პირადი შემადგენლობის ჯანმრთელობას და ამოწმებს პუნქტების სანიტარულ მდგომარეობას.

სამეურნეო ათეული და სასურსათო პუნქტი

ბატალიონის უზრუნველყოფის ოცეულში (Взвод материального обеспечения батальона) ორი საავტომობილო და ერთი სამეურნეო ათეული შედის. მაგალითად: ქსმ-ებით დაკომპლექტებულ ბატალიონში ათეული ასე გამოიყურება: პირადი შემადგენლობა: 8 კაცი; მოძრავი სამზარეულო ПАК-200 სამი ერთეული, საველე სამზარეულო КП-130 ერთი ერთეული, მისაბმელი: 4 ერთეული.
 
აღჭურვილობის და საკვების მიწოდებაზე პასუხისმგებელი მინიმალური დანაყოფი არის ბატალიონი (შეიძლება იყოს ცალკეული ასეულიც), რომლის შემადგენლობაში შედის უზრუნველყოფის ოცეული, რომელიც ბრძოლის დროს ზურგში აწყობს საბრძოლო კვების (ვაზნები, ჭურვები) და სასურსათო პუნქტებს (სპ). საკვების ხელუხლებელი მარაგი საბრძოლო დანაყოფებს თან აქვთ და მისი გამოყენება შეიძლება მხოლოდ პოლკის მეთაურის ნებართვით.
 

სპ-ს ამოცანაა დანაყოფებისთვის ცხელი საკვების და ადუღებული წყლის მიწოდება ბრძოლის ჩაცხრომისას, ან ღამით. საველე სამზარეულო ასეულის მეთურის მიერ მითითებულ ადგილას მიდის და იქიდან უკვე ქვეითად მიაქვთ დანაყოფებში. თუ საველე სამზარეულოს წინა ხაზთან წაწევა შეუძლებელია, ცხელი საკვების მიწოდება ხდება სპეციალური თერმოსებით, ან გაიცემა მზა საკვების ულუფა (ИРП).
სპ-ს გასაშლელად სჭირდება 100X80 მეტრის ფართობი, 1 ასეულზე 1 საველე სამზარეულოს გათვლით, დაშორება სამზარეულოებს შორის 30 მ. ნაგვის ორმო ითხრება 50 მ-ზე.

ორგანიზაცია ბრძოლის დროს

➜ შეტევის დროს სპ წინა ხაზიდან 3-5 კმ დაშორებითაა და ბატალიონის მეთაურის ბრძანების შემდეგ შეაქვთ საკვები ასეულის საბრძოლო უზრუნველყოფის პუნქტებში. უზრუნველყოფის დანაყოფი უკან მიყვება შემტევ ნაწილებს მითითებულ დაშორებაზე
➜ დაცვის დროს სპ განლაგებულია წინა ხაზიდან 5 კმ დაშორებაზე, ხოლო ასეულების უზრუნველყოფის პუნქტები უშუალოდ ასეულის თავდაცვის სიღრმეში. თუ მოწინააღმდეგე ზურგში გაიჭრება, უზრუნველყოფის ნაწილები უახლოვდებიან საბრძოლო ნაწილებს და მუშაობენ მათ საფარქვეშ
➜ მარშის დროს მომარაგების ოცეული ბატალიონის კოლონის ბოლოშია
 
კვების 3 სახეობა ველზე განთავსებისას
 
ქვაბიდან: ორგანიზდება ბატალიონის დონეზე, საკვები მზადდება სპ-ში, დღეში სამჯერ ცხელი საკვები და ორჯერ ჩაი. წინა ხაზზე მყოფ დანაყოფებს საკვები უნდა მიეწოდოს დამზადებიდან მაქსიმუმ 2 საათში.

ინდივიდუალური: მზა საკვების ულუფა (ИРП), რომელიც გაიცემა სიტუაციიდან გამომდინარე; კონსერვები რომელთა გაცხელება შეიძლება მშრალი სპირტით, ან მინი-გაზქურით; საკვები რომლებსაც არ სჭირდება თერმული დამუშავება (მოხარშვა, შეწვა).

შერეული: ცხელი საკვები გაიცემა დღეში 1-2 ჯერ, ხოლო შუალედში იყენებენ წინასწარ გაცემულ კონსერვებს, პურს, შაქარს და ა.შ.

ტექნიკური საშუალებები

 

მოძრავი სამზარეულო ПАК-200M შეუძლია 200-მდე მებრძოლის უზრუნველყოფა საკვებით და წყლით. პერსონალი: 3 კაცი. თან წასაღები მარაგი: 1 დღიური კომპლექტი, 450 ლ. წყალი, 72 ლ. დიზელი. საკვების მომზადება შესაძლებელია მოძრაობის დროსაც.
საველე სამზარეულო-მისაბმელი КП-130. შეუძლია 130 მებრძოლის უზურნველყოფა საკვებით და წყლით. საკვების მომზადება შესაძლებელია მოძრაობის დროსაც.
 
თერმოსი Ш-617 (36 ლ). წინა ხაზზე ცხელი საკვების მისატანი ჭურჭელი. მშრალის წონა 18 კგ; სავსე დაახლ.: 54 კგ.
 
დამატებითი ინფორმაცია